De Engelen horoscoop voor augustus

Augustus brengt ons in een rustiger energie en het is dan ook nodig de balans tussen je beide hersenhelften te vinden. Voor de een betekent dit iets creatiefs te gaan doen zodat de rechter hersenhelft gestimuleerd wordt, voor de ander juist dat door logisch en analytisch te denken de linker hersenhelft gestimuleerd moet worden.
Waarom zou je dit doen? Omdat de engelen vragen dat je in balans komt zodat je de berichten vanuit de Bron direct en gemakkelijk kan ontvangen.


De engelen staan namelijk klaar om je een belangrijk bericht van de Schepper te brengen. Ze willen graag dat je open staat voor het ontvangen van dit bericht en dat kan het gemakkelijkst door je beide hersenhelften in balans te brengen. Aan jou is het om uit te zoeken welke hersenhelft er wat rust mag hebben en welke juist gestimuleerd moet worden. 

 

 
Kom naar de Tarot verdieping cursus op 29 juni bij Annelies of volg een leuke online cursus

2018 Engelen Horoscoop voor april

Tijdens de Engelenpoort op 17 augustus, die om 8:17 open en om 16:08 weer sluit, ben je dan optimaal klaar om je bericht te ontvangen. Het is nodig om tijdens deze Engelenpoort in elk geval 30 minuten te vinden waarin je ongestoord kan mediteren en pen en papier bij de hand hebt om het bericht dat vanzelf komt te ontvangen en op te schrijven. De engelen vragen je om juist tijdens de Engelenpoort wanneer je gaat mediteren alle elektronica om je heen zoveel mogelijk uit te zetten, zodat er zo min mogelijk verstoorde energie is.

  


Wat de doen deze maand

  1. In je agenda de engelenpoort inplannen 

  2. Denk na over welke creatieve bezigheid jij weer wil oppakken of leren?

  3. Laat de engelenchakra openen - deze zit bovenaan je voorhoofd - door er Licht door te laten stralen met Aquarius Angel Scherina en hetzelfde voor je 3e oog met Haniël. Vraag ze gewoon dit voor je te doen.


Kom ook naar het Leer de Tarot Lezen weekend op 9 en 10 maart.