Aquarius Wicca Derde Jaargang

Aquarius Wicca Derde Jaargang

Tijdens het derde jaar zal je theorie bestaan uit geavanceerd energiewerk en de ontwikkeling van bepaalde energetische technieken die je in staat stellen specifiek afstandswerk te doen.


Hiermee bedoel ik het zien over afstand, reizen op het astrale vlak en wandelen tussen de werelden. Je zal inzichten krijgen in hoe de Ziel en Tijd werken. De Ennead, Karmisch werk en Bewust Incarneren zullen onder andere behandeld worden.


Daarnaast zal je ook bezig houden met embodyment, het binnenhalen van de energie van heel specifiek de Godin of God van keuze en deze via jou laten spreken en werken. Ook wordt er aandacht gegeven aan Covens en het werken met een eigen Wicca tempel.


Je zal in dit derde jaar leren een diepgaande Wicca Healing te geven met gebruik van onder andere chakra technieken en het werken met elementen en nog nader te ontvangen technieken, dit gaat ook terug naar je eigen verleden in dit leven om te helen.


De oefeningen gaan door zoals elk jaar maar worden nu specifieker gericht op het creëren van energieconstructies door middel van het opzetten van specifieke frequenties.


De volledige lijst met onderwerpen volgt nog.


Aanmelden wordt alleen aangeraden nadat je de tweede graad gevolgd hebt.


Voor deze jaargang is de prijs € 270,00 (of 12 betalingen x a € 22,50)
Op dit moment is inschrijven nog niet mogelijk, de Jaargang zal in oktober open gaan voor aanmeldingen.