Aquarius Wicca Derde Jaargang

Aquarius Wicca Derde Jaargang

Tijdens het derde jaar zal je theorie bestaan uit geavanceerd energiewerk en de ontwikkeling van bepaalde energetische technieken die je in staat stellen specifiek afstandswerk te doen.


Hiermee bedoel ik het zien over afstand, reizen op het astrale vlak en wandelen tussen de werelden. Je zal inzichten krijgen in hoe de Ziel en Tijd werken. De Ennead, Karmisch werk en Bewust Incarneren zullen onder andere behandeld worden.


Daarnaast zal je ook bezighouden met belichaming; het binnenhalen van de energie van heel specifiek de Godin of God van keuze en deze via jou laten spreken en werken. Ook wordt er aandacht gegeven aan Covens en het werken met een eigen Wicca tempel.


Je zal in dit derde jaar leren een diepgaande Wicca Healing te geven met gebruik van onder andere chakra technieken en het werken met elementen en nog nader te ontvangen technieken, dit gaat ook terug naar je eigen verleden in dit leven om te helen.


De oefeningen gaan door zoals elk jaar maar worden nu specifieker gericht op het creëren van energie constructies door middel van het opzetten van specifieke frequenties.


Wat we behandelen deze jaargang:

 • Astraal Reizen

 • Ontmoetingen in het Astrale

 • Een Astrale Tempel bouwen

 • Shape-Shifting

 • Wereld Wandelen

 • Chakra en Aura Tonen

 • Oefeningen

 • Waarnemen, Werken en Communicatie Op Afstand

 • Helen op Afstand

 • Waarnemen op Afstand

 • Ander Afstandswerk

 • Communicatie op Afstand

 • De Ziel Oproepen

 • De Aard van de Ziel

 • De gecompliceerde Ziel

 • Het Astrale Niveau

 • Structuur van de Ziel

 • Niet-Menselijke Levens

 • Parallelle Levens

 • Waarschijnlijkheden Verkennen

 • Godvormen

 • De Aard van Tijd

 • Chaos, Godin, en God

 • Bewuste Manipulatie van Tijd

 • Hoe Psycho-Spirituele Tijd te Gebruiken

 • Reizen in Tijd

 • Het Veranderen van Gebeurtenissen uit het Verleden

 • Helen van Gebeurtenissen uit het Verleden

 • Soul Retrieval

 • Karmisch ontwarren

 • De Enneade

 • De Negen Monaden

 • De Negen Monaden en Numerologie van Pythagoras

 • De Enneade Matrix

 • Vorige levens

 • Berichten van Spirit

 • Belichaming van de Godin

 • Wat het inhoudt om een spiritueel knooppunt te zijn

 • Orakelen

 • Spirit Gidsen

 • De Diverse Trance soorten

 • Fysiek mediumschap

 • Bewust incarneren

 • Evolutie

 • De toekomst creëren

 • Fysieke evolutie

 • Theïstische evolutie

 • Bewuste evolutie

 • De magische geest


Aanmelden wordt alleen aangeraden nadat je de tweede graad gevolgd hebt.


Je kan kiezen voor 12 betalingen met 8 lessen die elke 45 dagen verzonden worden, meegaand me thet Jaarwiel of je kan ervoor kiezen om ineens de hele Jaargang te downloaden met een eenmalige betaling. Totaal betaal je dan niet € 270,00 zoals bij de gespreide betalingen maar je krijgt een korting van € 45,00.aanmelden Wicca Derde Graad Jaargang         Wicca Derde Graad Jaargang Download