De Engelen Hiërarchie

Omdat er in de bijbel al gesproken werd van engelenlegioenen - ook wel Engelenkoren genaamd -  was het stellen van rangordes een bijna logisch gevolg. Hierin werd aangegeven wie wat doet en welke engelen het dichts bij de troon van God zijn.  Dit is alleen bedoelt om de mens meer overzicht te geven wanneer daar behoefte aan is. Zelfs als je niet op de hoogte bent van deze hiërarchieën werken de engelen met en voor je.


De Engelenkoren in de triaden van de hemelse hierarchie

De oorspronkelijke hiërarchieën werden in de 6e eeuw door een Syrische monnik opgeschreven in een werk: de “Hierarchia Celesti”. Hij probeerde het te slijten als een door Dionysius de Areopagiet (1e eeuw) geschreven werk. Dit werd in eerste instantie geloofd en goed gekeurd door Thomas van Aquino – een kerkleraar -  die Dionysius veel aanhaalde in zijn werken.


Later rond 1450 werd ontdekt dat deze Syrische monnik het zelf had geschreven en hij werd “pseudo-Dionysius” genoemd. Het werk was toen echter al zo ingeburgerd dat het is blijven bestaan. Later is pseudo-Dionysius heilig verklaard. De 9 Engelenkoren zijn in 3 Triades in gedeeld. Deze informatie is later door Dante en Milton overgenomen in hun epische engelensagen.


De Engelenkoren

Deze engelen rangorde is schematisch gezien verdeeld in 3 Triaden met elk 3 Engelenkoren. Wil je meer over de engelenkoren weten, dan kun je op de onderstaande linkjes klikken om zo meer over die specifieke engelen te weten te komen.


Triaden

Serafim, Cherubijnen en Tronen

DezeTriade is met name gericht op de informatie vanuit een hogere frequentie te filteren en door te geven aan de lagere niveas


Heerschappijen, Krachten en Machten

Deze Triade is gericht op de spirituele groei en het vervullen van natuurwetten


Vorsten, Aartsengelen en Engelen

De engelen in deze Triade helpen mensen, leiders & volken bij hun dagelijkse keuzes met advies, steun en hulp waar mogelijk.


Engelenbasis kennis online cursus 

Wil je meer weten over engelen en aartsengelen volg dan onze engelen basis kennis cursus die nu online te volgen is met een PC/Laptop/iPad/Tablet of smartphone! Kom naar de Tarot verdieping cursus op 29 juni bij Annelies of volg een leuke online cursus