De Krachten


De Krachten (ook wel de Deugden genoemd)


Dit keer richten we ons op Engelen uit de tweede Triade van de Hemelse Hierarchie, de Krachten. Ze worden ook wel de stralenden genoemd. In het plaatje hiernaast worden de drie triaden als de drie hemelen uitgebeeld. De onderste is het verst weg van de zetel van God. De middelste is waar we het nu over hebben.

De deugden tweede triade engelenkoren Engelencursus nieuwsbrief

Hun uiterlijk is over het algemeen niet verder te beschrijven als de gemiddelde engel maar "vaag en bijna doorschijnend" door al het licht dat hen omgeeft.


Deze Engelen zijn vooral verantwoordelijk voor de hemelse lichamen, zoals dat zo mooi gezegd wordt. Dit zijn de zon, maan, planeten, sterren en sterrenstelsels. Zij zorgen ervoor dat de kosmische orde bewaard blijft en dat alles zich volgens het goddelijke plan in hun banen beweegt. Daar vallen ook de natuur, de elementen en de seizoenen onder en alle natuurlijke fenomenen.


Van de Krachten wordt ook gezegd dat ze mensen moed en doorzettingsvermogen brengen wanneer dat nodig is. Ze worden met name aangetrokken door mensen die proberen het uiterste uit hun vermogens te halen.

 

Ze verrichten ook wonderen op Aarde en brengen heiligen die het waardig zijn het vermogen tot wonderbaarlijke genezing, want ze zijn nauw betrokken bij alle heiligen. Er wordt gezegd dat het de Krachten zijn die de heiligen inspireren tot hun daden.


De Krachten zijn sterke Engelen die ons helpen om onder andere ongelukken te voorkomen, maar ook helpen ze ons bij onze persoonlijke verlichting.


Mijn ervaring met de Krachten

Op het moment dat ik ze uitnodig gaat er een spontane rilling door me heen en krijg ik kippenvel over mijn armen en benen. Tegelijkertijd zie ik lichtgevende grote wezens om me heen opduiken. Het lijken wel lichtstralen die een algemene Engelenvorm aannemen. Tegelijkertijd wekken ze de indruk me heel nieuwsgierig te bekijken en zich af te vragen wie deze mens is die ze geroepen heeft. Een warm gevoel overvalt me en ik merk dat er een enorme hoeveelheid Liefde van deze Lichtwezens uitgaat die me helemaal omvat.


Wat willen jullie de lezers van deze nieuwsbrief zeggen?

"Wij zijn er om je te ondersteunen bij alles wat je doet, maar met name op die momenten dat je denkt dat het allemaal te veel wordt. Dan vullen wij je met onze krachtige energie om je de wilskracht en energie te geven om door te gaan. Wanneer je dan doorzet zul je merken dat de wonderen die wij verrichten ook voor de mensen op deze planeet bedoeld zijn. De geschriften hebben teksten die zeggen dat wij helpen bij het vergroten van je heiligheid, dat willen we graag verduidelijken. Wij zijn er om je te helpen alles te zien vanuit het perspectief van God - of de Bron - zodat je situaties en ervaringen vanuit Liefde kunt benaderen. Liefdevolle gedachten hebt en ook vanuit dat standpunt kunt handelen, want dat is de ware heiligheid. Denken en handelen vanuit Liefde op elk moment. Wanneer je dat meester wordt in dit leven dan ben je met recht een heilige".


Hemelse hierarchie