De Tronen


De Tronen horen net als de Serafijnen en Cherubijnen bij de eerste Triade volgens de hemelse hierarchie. Wat of wie zijn die Tronen eigenlijk? Ik ben op onderzoek uit gegaan en heb ze natuurlijk ook aangeroepen om mijn eigen waarnemingen te doen...

Tronen de engelen van de derde Triade

De Tronen worden ook wel de Erelim, Ofanim of Galgallin genoemd en worden in de Christelijke en Joodse religeuze geschriften omschreven als de grote wielen of de veelogigen. Aartsengel Rafaël wordt gezien als de heerser van deze groep engelen die bij de eerste Triade horen en dichtbij de Bron staan, de Bron wordt ook wel God genoemd.


Ze worden omschreven als de levende symbolen van Gods gerechtigheid en autoriteit. Het zijn de engelen die bij de planeten betrokken zijn. Ze worden gekoppeld aan alles wat met de natuur en het weer te maken hebben. Zij doen volgens de geschriften hun best om bij natuurrampen de schade te beperken door als planeetsurveillanten te werken. Elke planeet heeft een eigen Troon-engel.


De tronen geven het geloof in de Kracht en de glorie van God door en stimuleren de Goddelijke Wil.


Mijn ervaring met de tronen:


Nadat ik eerst Aartsengel Michael gevraagd heb om een veillige omgeving op te zetten en er voor te zorgen dat ik enkel contact met de Tronen zal hebben en hun bericht door kan geven en hun aanwezigheid kan ervaren gebeurd er iets wat ik niet verwacht. Ze worden benoemd als grote wielen en veelogigen. Ook wordt er gezegd dat het wielen in wielen zijn, dit klopt allemaal. Normaal gesproken wanneer ik engelen uitnodig dan zie ik ze voor me en kan ik ze vragen stellen. 


Bij deze uitnodiging merk ik dat ik ineens in een wiel zit waar een ander wiel haaks op draait. Zowel aan de binnen als buitenzijde zijn er ogen. Die aan de binnenkant kan ik zien, die aan de buitenkant worden me duidelijk gemaakt door de Tronen zelf. De wielen draaien rustig om me heen en dat geeft een ontspannen vertrouwd gevoel. De kleur die ik zie is een zachte gouden glans die van de wielen af komt. Grappig hieraan is dat ik dit herken van de Aquarius Angels Healing. Dat is eigenlijk wel te verwachten omdat beide groepen engelen onder Rafaël vallen. Ook de Tronen laten me weten dat deze gloed een gedimd licht is zodat ik hen kan zien, want als ze in volle glorie zouden stralen dan is het niet mogelijk om ze visueel waar te nemen. Het licht zou me dan volledig verblinden. 


Op mijn vraag Hoe zijn jullie symbolen van Gods gerechtigheid en autoriteit? krijg ik vanuit mijn positie in de wielen te zien hoe groot ze werkelijk zijn. Ze tonen me de Aarde waar ze rondom aanwezig zijn. Er wordt gezegd dat God allom aanwezig is en dit toont dat heel letterlijk. Op mijn vraag Hoe zijn jullie dan een symbool van Gods autoriteit? Krijg ik als antwoord, wie heeft er zoiets groots geschapen als een planeet, ons en het universum?


Dat brengt me dan bij het volgende Hoe beperken jullie de schade bij natuurrampen. Wij zijn bij elk hemellichaam aanwezig en omgeven deze, door onze roterende beweging om een planeet kunnen we uitbarstingen in andere banen leiden, hiermee worden deze uitbarstingen in de natuur beteugeld, want het zou veel erger kunnen zijn. Als mens zie jij de verwoestende kracht van de natuur op je planeet en kunt nauwelijks bevatten hoeveel energie daarbij vrij komt. De werkelijkheid is dat er nog veel meer energie speelt op zo'n moment. Onze taak is dat binnen de atmosfeer te houden, of binnen ons wiel, om jullie taal te gebruiken. Daardoor kunnen we effecten die dit heeft op de omliggende hemellichaem beperken.


Hoe zit dat dan met de Zon, we merken hier op Aarde wel het nodige van zonnestormen? Dat klopt, de krachten die loskomen bij een zonnestorm zijn bijzonder groot. Wij zouden deze verder kunnen beteugelen, maar binnen het grote plan, waarin jullie het universum buiten jullie eigen planeet zijn gaan verkennen, worden jullie nu ook bewuster gemaakt van hoe hemellichamen effect op elkaar hebben. Daaronder valt ook het verschijnsel zonnestormen.


Is er een boodschap die jullie aan de mensen willen geven? Ja. Wij vragen de mensen om zich bewuster te worden van de Aarde waar ze op wonen en eens echt na te denken over hoe hun handelen effect heeft op deze planeet. Het is jullie vrije wil om de Aarde te beschermen of om deze volledig uit te putten. Kleine nonchalante handelingen van vervuiling kunnen in je persoonlijke beleving weinig kwaad, maar bedenk wat voor effect het werkelijk heeft op de planeet omdat iedereen dit wel eens of met regelmaat doet... en jullie Wereld bevolking is al meer dan 7 miljard. Kun je voorstellen hoe vervuilend dat is? Onze wens is het dat de mensheid schoner leeft en teruggeeft aan de Aarde.


Hemelse hierarchie