De Aartsengelen, Engelen van de Derde Triade


In de derde triade vind je naast de Vorsten ook de Aartsengelen. Dit zijn engelen waar bijna iedereen wel eens van gehoord heeft en soms wat aan vragen. Onder de nieuwsbrief lezers zijn er ook al een flink aantal die workshops gevolgd hebben en deze engelen in hun dagelijkse leven regelmatig aanroepen en om advies en hulp vragen.

Aartsengelen - derde triade


Wat valt er nog meer over de Aartsengelen te zeggen? Het zijn de engelen die het meest waargenomen worden omdat ze een heel duidelijke energie hebben. Ze zijn erg krachtig in hun aanwezigheid en energie. Mensen die kleine gekleurde flitjes en stipjes zien - vaan vanuit hun ooghoek om iemand heen - zien de energie van de Sartsengelen. Ze worden in bijna alle religies genoemd en afhankelijk van de religie (er)kent men meer of minder Sartsengelen


De Aartsengelen vallen op doordat zij het meest als boodschappers herkend worden, denk maar aan Aartsengel Gabriël toen hij bij Maria verscheen om de blijde boodschap te brenge  dat ze gezegend zou worden door God en dat ze de moeder van Zijn Zoon zou zijn en dat dit kind Jesus zou heten. De manier waarop hij Maria begroette kennen we wel: Wees gegroet, Maria, vol van genade... Het is nu een bekend gebed dat door veel mensen dagelijks uitgesproken wordt.


Aartsengelen zijn ook aanwezig bij mensen die bezig zijn met dezelfde dingen als hun speciale taak. Zo staat Aartsengel Michael bekend om zijn beschermende werking en hij is aanwezig bij iedereen die een beschermende functie heeft zoals bij de politie, het leger (ja echt), bij elk type bewakingsfunctie.


Aartsengel Rafael staat bekend om zijn helende werk en is dan ook bij iedereen te vinden die in de zorg werkt. Zo is er voor elke Aartsengel een specifieke taak weg gelegd en willen ze ons graag adviseren en helpen als dat binnen hun werkgebied ligt. 


Afhankelijk van hun taak hebben ze ook voorwerpen bij zich zoals Aartsengel Michael zijn zwaard, Rafael  een scepter, Gabriël een trompet of ook een scepter, hierover zijn de berichten per Aartsengel nogal verschillend. Misschien wel een keer leuk om als projectje per engel uit te zoeken wanneer je een spiritueel onderwerp zoekt om je mee bezig te houden.


Mijn ervaringen met de Aartsengelen zijn veel en variërend van serieuze gesprekken met Aartsengelen MIchael en Rafaël tot lachend proberen mijn punt te maken tegen Metatron of creatieve momenten met Aartsengel Gabriël. In de laatste 15 jaar heb ik dagelijks met ze gewerkt en het is teveel om op te noemen.


Op mijn uitnodiging en vraag wat de Aartsengelen je willen vertellen gebeurd het volgende:

Ik zie ze als een groep staan en dichterbij komen, een krachtige energie die over me heen wast. Heel bekend en ook heel liefdevol. Wat de Aartsengelen te zeggen hebben als groep is: "werk met ons, praat met ons, betrek ons bij elk aspect van je leven, pas dan kunnen wij je echt goed helpen om gelukkig en gezond te zijn.


Om je op weg te helpen hebben we een pagina gemaakt met links naar alle Aartsengelen zodat je ze gemakkelijk terug kunt vinden.


Bedenk dat een van hun heilige taken is om ons te helpen onze zieledoelen te leven en dat onze vragen dus altijd goed genoeg zijn voor een Aartsengel om tot actie over te gaan. Durf met ze te praten en durf vooral ook te vragen wat je echt nodig hebt en vraag om die dingen waar ze jou mee kunnen helpen. Dan zal je merken dat er dingen gebeuren.Hemelse hierarchie