De heerschappijen


De heerschappijen vallen onder de tweede Triade


De heerschappijen worden ook wel de heren genoemd en volgens de hemelse hierarchie zijn Zadkiël, Zachariël en Teratel hun heersers. Ze verbinden het fysieke en geestelijke niveau met elkaar in wat ook wel de tweede hemel wordt genoemd. Volgens de geschiften bevinden zich daar ook de letters van de Heilige Naam.

Het schijnt dat de heerschappijen zich niet vaak aan mensen tonen. Over hun uiterlijk wordt gezegd dat ze veel op de gemiddelde engel lijken met een hemelse schoonheid in menselijke gedaante en met veren vleugels en koninklijke waardigheid. Hun voorkeurskleuren zouden goud en groen zijn en ze zijn herkenbaar aan de lichtbollen die op het uiteinde van hun scepter of het handvat van hun zwaard bevestigd zijn. De kaartenset het orakel van de aartsengelen van Doreen Virtue heeft daar een aantal goede voorbeelden van.


Hun hoogste prioriteit is het uitvoeren van de universele wet van oorzaak en gevolg als heersers over de goddelijke schepping. Hierdoor houden ze zich ook bezig met alle wezens op onze Wereld onder andere als adviseurs voor bemiddelingen, gerechtigheid en goddelijke wijsheid.


Engelenkoren heerschappijen Doreen Virtue archangels oracle deck

Daarnaast houden ze zich tot in detail bezig met het onderhouden van het recht in de kosmos en handelen daarvoor altijd volgens het goddelijke plan. Ook weerspiegelen de heerschappijen het verlangen van de mens om boven de normale normen en waarden van het dagelijkse bestaan uit te stijgen. Als laatste dienen ze als managers voor de onderliggende engelenkoren.


Mijn ervaring met de heerschappijen:


Ik ben in meditatie gegaan en na enige tijd heb ik Aartsengel Michael gevraagd om me te beschermen en er voor te zorgen dat ik alleen contact maak met de Heerschappijen. Onmiddelijk krijg ik het gevoel dat ik benaderd wordt door een enorme grote statige energie, die op dat moment nog geen vorm heeft. Het is als het ware alsof er een grote muur van energie op me af komt en tegelijkertijd hoor ik een vreemd geluid. Het is alsof er allerlei mensen door elkaar praten maar dan met hele vreemde stemmen. Op het moment dat ik vraag of ze zich aan me kunnen laten zien krijg ik het beeld van een hele groep grote engelen die voor me staan, elk met een staf in de hand. Ze kijken me uiterst serieus aan en weer hoor ik hetzelfde geluid.


Ik vraag ze wat hun taak is, en het antwoord komt snel: "Wij waken over het recht in de kosmos en besturen alles wat zich daarin bevindt. Het geluid dat je hoort zijn geluiden van onrechtvaardigheid, daarom klinkt het niet helder en zuiver zoals een stem van Liefde maar krakend en schil. Wij handelen puur vanuit het Goddelijke Plan waarin expansie van materie en geest gewenst is. Dit betekent dat we verzoeken tot manifestatie vanuit de geest beoordelen om te zien of het bij het Goddelijke Plan voor dit leven past van deze persoon. Wanneer dat zo is dan zal het in de geest geschapen idee in de materie kunnen bestaan. Dan ook zullen wij engelen aansturen om alles op het pad van deze persoon te brengen dat dit mogelijk maakt. Hoort je plan niet bij jouw pad, dan zal het ook geen energie ontvangen. Als mens ervaren jullie dat als een plan dat heel stroef voortgang lijkt te maken, maar nooit echt vooruitgang boekt. Op het moment dat we zien dat dit bij de Goddelijke Taak van dit leven past dan zal alles snel en gemakkelijk op zijn plek kunnen vallen... Wanneer de mens dit dan zelf ook wil ontvangen. Wij zien vaak dat mensen in de geest al weten wat hun taak is, maar er in de materie nog moeite mee hebben en zelf veel weerstand creëren waardoor taken die gekoppeld zijn aan talenten en passies maar moeizaam tot stand komen.

Wij wensen dat de mensheid meer open durft te staan voor haar eigen grootsheid want dan kan er zoveel meer goeds bewerkstelligd worden".


Daarna waren deze serieuze statige engelen ineens weer uit mijn geestesoog verdwenen. Het blijft me telkens verbazen hoe deze groepen engelen zich elk op hun heel unieke manier voorstellen.

Engelenbasis kennis online cursus 

Wil je meer weten over engelen en aartsengelen volg dan onze engelen basis kennis cursus die nu online te volgen is met een PC/Laptop/iPad/Tablet of smartphone!





Hemelse hierarchie