De Machten


Deze engelen uit de tweede Triade worden ook wel de autoriteiten genoemd, maar zijn vooral bekend onder de naam de Machten. Ze bundelen hun krachten en autoriteit met de Vorsten uit de derde Triade om demonen en entiteiten te ontkrachten zodat ze niet zoveel schade aan kunnen richten onder de mensen en in de Wereld als ze anders zouden doen. Zo houden ze de Wereld in balans.

Tweede triade, Machten, nieuwsbrief engelencursus

Ze begeleiden aardgebonden geesten geesten naar de hemel en bewaken de paden naar de hemel.


De Machten bewaken het geweten en kunnen mensen wakker schudden wanneer ze van het juiste pad afdwalen door verleidingen die op hun pad komen, tevens zijn ze de bewaarders van de geschiedenis.


Deze hemelse legermacht werkt onder leiding van Aartsengel Michael. Ze zijn ook de krijger-engelen die gecreëerd zijn om volledig loyaal aan God te zijn. Sommigen geloven dat geen enkelen van de Machten ooit uit Gods gratie gevallen is, maar anderen geloven dat de duivel de baas van de Machten was voordat hij een gevallen engel werd. Zij zijn degenen die de macht verdelen onder de mensheid, vandaar hun naam. Ze kunnen waarschuwingen geven op het moment dat iemand in gevaar is en leiding en advies geven met betrekking tot verdediging en bescherming.


Mijn ervaringen met de Machten:

Eerst vraag ik Aartsengel Michael om me te ombollen samen met zijn beschermers en vraag de Aartsengel om er voor te zorgen dat alleen de Machten door komen. Op mijn uitnodiging kijk ik om me heen en merk dat er eigenlijk niets anders is dan nadat ik Aartsengel Michael en zijn beschermers gevraagd had me te ombollen. Ik herhaal mijn vraag en nodig ze uit dichterbij te komen zodat ik ze duidelijk kan zien en beschrijven voor de lezers van deze nieuwsbrief. Ineens komen de Engelen die ik al heel lang ken als de beschermers die met Aartsengel Michael werken een stuk dichterbij.

Het is duidelijk dat we hier praten over een leger van Engelen. Ze zien er heel resoluut en krachtig uit, ze staan ook dicht op elkaar in een gesloten formatie. Ze hebben een duidelijk militant uiterlijk met hun ronde schilden en lichtlansen. Tegelijkertijd komen ze heel vreedzaam en veilig over. Ik laat de energie even op me inwerken en realiseer me dat het strijders voor Vrede zijn. Zij zijn degenen die samen met Aartsengel Michael ervoor zorgen dat angsten wegvallen. Dat ons geweten werkt zoals het hoort en we rekening houden met anderen wanneer we keuzes maken in plaats van maar te doen waar we zin in hebben en daarbij anderen diep kwetsen bijvoorbeeld. Voor de zoveelste keer ben ik diep onder de indruk van wat ik zie.


Wat willen jullie de lezers van deze nieuwsbrief zeggen?

"Wij zijn aanwezig in iedere leven om mensen te helpen de juistes keuzes te maken. Wij zijn er om de mensen te beschermen en hun innerlijke angsten te overwinnen en zo aan kracht en macht te winnen. Dit alles doen we zodat het grote goddelijke plan van Liefde en Vrede zich volledig op Aarde kan ontvouwen. Wij hebben genoeg aan een simpele vraag om steun of hulp en zijn er ook als je Aartsengel Michael roept. Ook zijn wij er om de Akasha te bewaken en alleen hen die spiritueel genoeg ontwikkeld zijn om hier goed mee om te gaan, toegang te geven tot de inhoud.


Engelenbasis kennis online cursus 

Wil je meer weten over engelen en aartsengelen volg dan onze engelen basis kennis cursus die nu online via video les gegeven wordt, te volgen vanuit je eigen huis met een PC/Laptop/iPad/Tablet of smartphone!


 Hemelse hierarchie