Reacties van klanten


De reacties zijn door Engelencursus geanonimiseerd om zo de privacy van onze klanten die ons feedback geven te waarborgen, daarom zie je alleen initialen staan onder de reacties. Wanneer er readingen mee gestuurd worden met privé informatie wordt die ook verwijderd. We plaatsen dan een melding dat we dit gedaan hebben.