Healing Angels of the Energy Field

Deze workshop is een ideale kennismaking met engelen voor mensen die gewoon eens willen voelen hoe dat is.  

  

In deze workshop leer je hoe er bij elk deel van de menselijke anatomie ook een cellulair geheugen gebied aanwezig is waar een specifieke engel bij past. Je kan nu deze engelen ontmoeten en met ze werken. Zij zijn Ariel, Raphael, Gabriel, Celestina, Faith, Cassiel, Daniel, Sarah en Michael.


We beginnen met leren hoe een engelen-hartlink te maken tussen jou en de engelen in het algemeen of met een specifieke engel, dit is een bijzonder krachtig instrument omdat het de poort openzet voor de engelen om helend voor, door en met jou te kunnen werken.


Je gebruikt een algemeen en speciaal gebed om elk van deze helende engelen (healing angels) uit te nodigen met je te werken. Van elke engel is er ook een gechanneld bericht dat door Stevan Thayer is ontvangen tijdens diverse sessies. Deze methode van werken met IET en de Healing Angels past echt helemaal in de nieuwe energie van het Aquarius tijdperk.Je kan deze "Healing Angels" aanroepen wanneer je de behoefte voelt aan ondersteuning maar ook wanneer je anderen ondersteunt bij hun zelfgenezing door middel van energie therapieën zoals Integrated Energy Therapie, Reiki, Therapeutic Touch, Massage of andere technieken. De "healing angels" kunnen dan een speciale spirituele dimensie aan je sessies toevoegen.


Je zal de speciale helende gaven die elke engel je brengt ontdekken en elk van hen uitnodigen je te ondersteunen bij je persoonlijke fysieke, emotionele, mentale en spirituele genezende reis. Tijdens deze dag kan je bij elk cellulair geheugen gebied de engel een vraag stellen en terwijl je de engel ontmoet en deze speciale energie ervaart, krijg je ook boodschappen voor jezelf.