De Engelen van Helderwetendheid


Veel mensen hebben een dit kanaal deels actief of zelfs als hoofdkanaal maar weten dit niet. Dat komt omdat helderwetendheid zich heel onopvallend in je leven gedraagd. 

Engelen van helderwetendheid

Alleen door er alert op te zijn merk je dat dit is wat bij jou werkt. Vaak zijn het de mensen tijdens workshops die menen dat er bij hun niets gebeurt, die niets voelen, horen en zien... maar ze weten wel alles.


Dit uit zich bijvoorbeeld doordat ze geen timers gebruiken zoals wekkers en eierwekkers. Ook bij het gebruik van een oven wordt er gewoon aan het eten gevraagd te laten weten wanneer het klaar is. De helderwetende staat dan ook ineens op omdat het gerecht uit de oven gehaald moet worden.


Deze mensen zullen wanneer ze de Engelen een vraag stellen ook direct het antwoord als kennis in hun brein ontvangen. Dit maakt het erg moeilijk herkenbaar omdat het ineens aanwezig is. Dit wekt de indruk dat het er altijd al als een soort basiskennis geweest is en dus geen antwoord kan zijn dat via de Engelen aangeboden wordt.


Zelf heb ik vaak de ervaring dat ik in de winkel ineens weet dat ik product x mee moet nemen, in het begin ging ik dan met mezelf in discussie en liet het staan want ik had het immers toch nog genoeg in huis. De ervaring heeft me inmiddels geleerd dat ik eht beter mee kan nemen want binnen een halve dag doet zich daarna namelijk de situatie voor dat ik denk, ik wou dat ik het gekocht had.


De kreet: "ik wist het" is er een die de gemiddelde helderwetende ook vaak genoeg zal denken... achteraf... wanneer de aangeboden kennis genegeerd was.


Je kunt om hier beter mee om te gaan de Engelen van Helderwetendheid uitnodigen in je leven en ze vragen om je dit meer nadrukkelijk aan te bieden zodat het je ook duidelijk is dat het om een antwoord of advies gaat. Op die manier zul je er meer mee kunnen.

Wat de Engelen je ook aanbieden als advies is het gebruik van een journaal. Schrijf al deze ingevingen, hoe raar je ze ook vindt gewoon op. Zet er datum tijd en de exacte gedachte bij. Exact omdat jouw persoonlijke interpretatie mogelijk heel verschillend is met wat er werkelijk bedoeld wordt. Je kan deze extra persoonijke gedachten er wel als zodanig nog bij schrijven. Laat ook ruime over om er later op terug te komen.

 

 

Zelf ga ik altijd op nieuwjaarsdag zitten en bekijk het afgelopen jaar, daar kan ik dan in zien wat er van deze ingevingen gekomen is. Het geeft veel inzicht en ook bouw je zo vertrouwen op in je helderwetendheid. In het begin kun je telkens wanneer er iets gebeurd waarvan je denkt: "dit had ik toch al opgeschreven?"  Direct je journaal er op na slaan en dan datum en tijd noteren en het feit dat je dit goed had qua inzichten. Je kunt dan ook meteen bekijken of je eigen interpretatie correct was of niet, maak ook hier aantekeningen over want daar leer je het meest van.

Al doende zul je zo je helderwetende kanaal leren kennen en vertrouwen. Praat regelmatig met de Engelen van Helderwetendheid en vraag ze ook direct om via je helderwetendheid informatie over specifieke onderwerpen aan te bieden. Schrijf daarna direct op wat er door je hoofd schiet, want helderwetendheid is het kanaal waarop de informatie binnen een splitseconde arriveert.

 

Veel plezier bij het ontdekken en ontwikkelen van je helderwetendheid.

 

Je Engelen

 

Kom naar de Tarot verdieping cursus op 29 juni bij Annelies of volg een leuke online cursus