Verlichte Meesters: Jezus


Wat we weten over Jezus komt voornamelijk uit het nieuwe testament en gaat over het leven en werk van Jezus. Wat me opvalt bij het lesgeven en het praten met mensen is dat er veel mensen zijn die haast allergisch reageren op de naam Jezus of God. Wanneer je dan even verder praat blijkt dat deze mensen vooral erg afknappen op het instituut kerk. Toen mijn werk met de engelen begon liep ik daar ook wel tegenaan tot ik merkte dat de engelen helemaal niet aan een religie verbonden zijn en dat ze er voor iedereen zijn. Gaandeweg ben ik daardoor Meester Jezus en de term  God anders gaan zien en vooral ervaren.

Opgestegen Meester Jezus Engelencursus nieuwsbrief

Voor mij is Meester Jezus een heel spirituele mens geweest die zijn inzichten met de mensen deelde. Zijn overtuiging en zekerheid van wat hij leefde en de energie die hij waarnam is God genoemd. Hij verrichte wonderen om mensen te helpen en als bijproduct leverde dat op dat mensen ook overtuigd raakten van zijn gelijk. Ik hoor mensen wel eens over het boek Een cursus in wonderen. Natuurlijk heb ik dat gekocht en geprobeerd te lezen, maar bleef vastlopen op regelnummers voor de tekst. In mijn hoofd wordt het dan een genummerd lijstje en wordt elke regel er één op zich, niet langer een geheel. Wat natuurlijk erg storend is voor het begrijpend lezen. Ik heb me wel door zo’n anderhalf hoofdstuk heen geworsteld en heb het toen opgegeven. Dat is duidelijk niet mijn boek, net zo min als de bijbel dat is. Ik ben meer van de praktische spiritualiteit.


Daarom was ik tijdens mijn training bij Doreen Virtue ook blij dat zij het onderwerp besprak en ons via energiewerk in contact bracht met Meester Jezus. Het was een bijzondere ervaring. Achteraf blijkt ook hoe iedereen in onze groep een individuele ervaring had met Jezus. Sommigen wilden hem in hun meditatie wurgen en zagen zich tegelijkertijd verderop met Jezus staan, al kijkend naar de situatie, en hij zei: “dit is wat de kerk met je gedaan heeft.” Er waren anderen die alleen maar een enorme energiestroom voelden. Weer een ander merkte dat ze tegen hem aan stond te huilen van opluchting omdat ze diep van binnen ineens wist dat de hel niet bestaat.

Voor mij was het een moment van herkenning van de spiritualiteit van deze mens en het loslaten van alle kerkelijke dogma’s en projecties op mijn leven daardoor. Ik heb me later dan ook uit laten schrijven uit de kerk, zodat ik me echt vrij kon voelen. Daarna is Meester Jezus vaak verschenen tijdens de engelenhelingen die ik gaf en wist altijd een stukje lichtwerk toe te voegen waardoor er mooie en wonderbaarlijke helingen konden gebeuren. Dit is nog steeds regelmatig het geval.


Voor nu wil ik Meester Jezus vragen wat hij ons wil vertellen

Ik zie Jezus voor me verschijnen in de gewaden waar hij zo vaak in afgebeeld wordt. De energie voelt als een omhelzing, rustig en liefdevol. Zijn boodschap aan ons is:


“De tijden zijn onstuimig op Aarde, wij zien dit en omvatten jullie in onze Liefde. Wanneer je door de dingen die om je heen gebeuren verward raakt en niet kunt begrijpen waarom mensen en groepen handelen zoals ze doen, dan kun je contact met ons maken en je vragen stellen. Dan ontvang je de inzichten die je nodig hebt om hiermee om te gaan. Bedenk wel dat door agressieve, schijnbaar  zinloze daden, de mensen nu in hun gemeenschappen meer naar elkaar toe trekken en het menselijk contact weer opzoeken, waar dit een tijd uit elkaar viel. De mens was steeds zelfzuchtiger en geïsoleerder bezig en merkt nu dat menselijk contact, medeleven en samenwerking belangrijk zijn. Wij zijn ook bij jullie aanwezig wanneer je moeite hebt om je uit te drukken en zullen je graag helpen de juiste woorden te vinden wanneer je jouw waarheid spreekt en je grenzen aangeeft. Ook zijn wij er om heling te brengen bij zieken. Net als de engelen respecteren wij de vrije wil en zullen daarom ook alleen maar komen en onze helende energie aanbieden wanneer we daar om gevraagd worden.”